Denna webbplats ägs av LINE-X Protective Coatings Ltd Vi tar integriteten hos alla besökare till denna webbplats på största allvar och därför anges i denna integritetspolicy vår ståndpunkt när det gäller vissa integritetsfrågor.

Denna integritetspolicy omfattar alla data som delas av en besökare med oss ​​antingen direkt via http://www.line-x.co.uk direkt eller via e-post. Vår hemsida privat policy ibland uppdateras av oss så vänligen ny granskning från tid till annan.

Vår sekretesspolicy ger en förklaring till vad som händer med alla personuppgifter som du delar med oss, eller som vi samlar in från dig antingen direkt via webbplatsen eller via e-post.

1. Information vi samlar in

Att driva vår webbplats kan vi samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

1.1 Uppgifter om dina besök på vår hemsida och de resurser som du kommer åt, bland annat, men inte begränsat till, trafikdata, lokaliseringsuppgifter, blogg statistik och annan datakommunikation.

1.2 Information som du lämnar genom att fylla i formulär på vår hemsida, till exempel när du registrera dig för att få information, nyhetsbrev etc eller göra ett köp.

1.3 Information ges till oss när du kommunicerar med oss ​​av någon anledning.

2. Användning av Cookies

Ibland kan vi samla in information om din dator för våra tjänster och att lämna statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats för att våra annonsörer.

Sådan information kommer inte att identifiera dig personligen att det är statistiska uppgifter om våra besökare och deras användning av vår webbplats. Denna statistik identifierar inte någon personlig information som helst. Den används av användning för att analysera hur besökare till www.line-x.co.uk interagera med webbplatsen så att vi kan fortsätta att utveckla denna webbplats och göra det till en bättre upplevelse för våra besökare.

Vi kan samla in information om din allmänna Internetanvändning med hjälp av en cookie-fil som laddas ner till din dator. Där används dessa cookies hämtas till datorn automatiskt. Denna cookie-filen lagras på hårddisken i din dator som cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och den service som vi erbjuder dig.

Alla datorer har förmågan att inte använda cookies. Detta kan göras genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan avböja cookies. Observera att om du väljer att inte använda cookies kan du inte komma åt vissa delar av vår webbplats.

Våra annonsörer kan också använda cookies, över vilka vi inte har någon kontroll. Sådana cookies (om de används) skulle hämtas när du klickar på annonser på vår hemsida.

3. Användning av din information

Den information som vi samlar in och lagrar om dig används främst för att göra det möjligt för oss att erbjuda våra tjänster till dig. Dessutom kan vi använda informationen för följande ändamål:

3.1 att ge dig information som efterfrågas från oss, som rör våra produkter eller tjänster. För att ge information om andra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig, där du har samtyckt till att erhålla sådan information.

3.2 att möta våra avtalsåtaganden till dig.

3.3 att meddela dig om eventuella ändringar av vår hemsida, såsom förbättringar eller tjänst / produktförändringar, som kan påverka vår service.

3.4 Om du är en befintlig kund, kan vi kontakta dig med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig.

3.5 Vidare kan vi använda dina uppgifter, eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, så att du kan få information om orelaterade varor och tjänster som vi anser kan vara av intresse för dig. Vi eller de kan kontakta dig om dessa varor och tjänster från någon av de metoder som du samtyckt vid tidpunkten informationen samlades in.

3.6 Om du är en ny kund kommer vi endast att kontakta dig eller tillåta tredje part att kontakta dig när du har lämnat samtycke och endast av dessa medel du angav samtycke.

3.7 Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter för våra eller tredje part som du kommer att ha möjlighet att hålla inne ditt samtycke till detta när du lämnar dina uppgifter till oss på blanketten som vi samlar in dina data.

3.8 Observera att vi inte avslöjar information om identifierbara individer att våra annonsörer men vi kan ibland ge dem samlade statistiska uppgifter om våra besökare.

4. Lagra dina personuppgifter

4.1 Vi kan överföra data som vi samlar in från dig till platser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för bearbetning och lagring. Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Till exempel, sådan personal kanske ägnar sig åt bearbetning och avslutande av din beställning, bearbetning av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av stödtjänster. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i samförstånd med denna integritetspolicy.

4.2 Data som ges till oss lagras på våra säkra servrar. Uppgifter om alla transaktioner som gjorts på vår sajt kommer att krypteras för att garantera dess säkerhet.

4.3 Överföring av information via Internet är inte helt säker och därför kan vi inte garantera säkerheten för data som skickas till oss elektroniskt och överföring av sådana uppgifter är därför helt på egen risk. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord så att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt.

5. Avslöjande Information

5.1 förekommande fall kan vi lämna ut dina personuppgifter till någon medlem av vår grupp. Detta inkluderar, i förekommande fall, våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess övriga dotterbolag (om någon).

5.2 Vi kan också lämna ut din personliga information till tredje part:

5.2.1 där vi säljer någon eller alla av vår verksamhet och / eller våra tillgångar till en tredje part.

5.2.2 Där vi är juridiskt skyldigt att offentliggöra informationen.

5.2.3 För att underlätta skydd mot bedrägerier och minska kreditrisken.

6. Tredjeparts Länkar

Du kan hitta länkar till tredje parts webbplatser på vår hemsida. Dessa webbplatser bör ha sin egen sekretesspolicy som du bör kontrollera. Vi accepterar inte något ansvar för sin politik överhuvudtaget eftersom vi inte har någon kontroll över dem.

7. Tillgång till information

Data Protection Act 1998 ger dig rätt att få tillgång till den information som vi har om dig. Observera att eventuell efterfrågan på tillgång kan vara föremål för betalning av en avgift på £ 10 som täcker våra kostnader för att ge dig med den begärda informationen. Om du vill få detaljer som vi har om dig kontakta oss genom att använda kontaktuppgifter nedan.

8. kontakta oss

Vi välkomnar alla frågor, kommentarer eller önskemål du kan ha om denna sekretesspolicy. Tveka inte att kontakta oss på info@line-x.co.uk

Om du föredrar att skriva till oss då vår kontaktadress är:

LINE-X House

Brannam Crescent

Roundswell Business Park

Staple

North Devon

Ex31 3TD