Tank / Underground Reservoir Lining

Aquaurethane Extreme Intern Tank Lining

Aquaurethane Extreme er designet for å pusse innsiden av friske, behandlet og drikkevannstanker og reservoarer som har blitt porøs gjennom årene og dermed miste verdifull vannforsyning på grunn av lekkasjer og innsig. Som det er spray brukt er vi i stand til å skape en sømløs monolittisk membran og dermed hindre vanntap fra beholdningsområdet til de omkringliggende strukturelle veggene og ut i omkringliggende land. Dets utmerkede elastisitet gjør at membranen til å utvide og kontrakt med betong og tåler betydelig sprekk vekst.

Pipe Lining

Aquaurethane ekstrem pipe fôr

Ved å bruke spesialist påføringsutstyr kan Aquaurethane Ekstrem brukes på innsiden av rør som brukes til å bære vannet fra reservoarene til sluttbrukeren ved å gi en sømløs foring som bidrar til å hindre utsiving og lekkasjer fra rørene, så vel som tetting av leddene.

Ekstern Tank Coating

aquaurethane ekstrem eksternt program

Aquaurethane Extreme har også blitt brukt på ulike prosjekter som en ekstern vanntett membran for drikkevanns strukturer, inkludert underjordiske reservoarer. Ved å belegge det ytre tak, forhindrer Aquaurethane ekstreme forurensninger og forurensninger trenger inn i taket og forurenser det behandlede vann og lagres vann.